Onderwijs op maat:

Cursisten krijgen bij aanvang van de cursus een assessment om te beoordelen welke onderdelen van bij voorbeeld de grammatica extra ingeoefend dienen te worden. Zelfs in groepsverband kan iedere cursist werken aan die onderdelen die voor hem of haar het meest relevant zijn.

Algemeen:

Wij richten ons op diegenen die, om wat voor reden dan ook, nooit goed onderwijs in de Engelse taal hebben kunnen volgen. Ook voor mensen die hun kennis weer eens willen opfrissen hebben wij een cursus op maat.

De taalcursus Engels wordt op 3 niveaus aangeboden. Voor de aanvang van de cursus wordt iedere cursist getoetst om zijn of haar niveau vast te stellen. In deze algemene cursussen staan de 4 basisvaardigheden centraal: de spreekvaardigheid, lezen, luisteren en schrijven. De cursist krijgt gedegen training in het het vergroten van zijn of haar communicatieve vaardigheid in het Engels. De nadruk ligt op de functionele grammatica en de woordenschat.

Bij voldoende deelname kan deze cursus binnen het bedrijf aangeboden worden. Bij individuele deelname vinden de lessen plaats in het Onderwijscentrum Dubbeldam.

Cursusduur 10 of 20 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten.

Zakelijk:Managers:

Het Onderwijscentrum beschikt over een grote expertise met betrekking tot leerproblemen zoals b.v. dyslexie. We hebben jarenlange ervaring met cursisten die moeilijk talen kunnen leren. Managers die nu door de internationalisering van het bedrijfsleven weer geconfronteerd worden met hun gebrek aan kennis van het Engels, kunnen bij ons uitstekend terecht voor individuele begeleiding en training.

Kosten: afhankelijk van de duur van de cursus op aanvraag.

Business English

De cursisten nemen deel aan een test om te inventariseren welke onderdelen van de grammaticale taalvaardigheid revisie behoeven. Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijk studieprogramma opgesteld om de grammatica-onderdelen die niet goed beheerst worden bij te spijkeren. Hiertoe wordt ruim gebruik gemaakt van computerprogramma’s en de mogelijkheden van Internet.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn of haar taalvaardigheid op het gebied van zakelijk Engels wil vergroten. Business English richt zich op spreek- en luistervaardigheid in zakelijke situaties zoals bijvoorbeeld vergaderen, presenteren en/of telefoneren. In principe wordt ingespeeld op de wensen van het bedrijf.

Zo kunnen bijvoorbeeld aan de hand van ‘cases’ de deelnemers in een homogene groep worden getraind in gespreksvoering en presentatietechnieken. Bij een dergelijke opzet dient iedere deelnemer een presentatie te houden van 10 tot 15 minuten in het Engels tijdens een aantal van de sessies.

De cursus vindt bij voorkeur plaats binnen het eigen bedrijf, en draagt tevens bij aan de teambuilding van de medewerkers. De groep bestaat uit minstens 4 en hoogstens 8 cursisten. De lesmaterialen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Duur van de cursus 10 of 20 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten.

Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers op aanvraag.

Telephoning: Cursus telefoneren in het Engels:

Aantal cursisten per groep: 4-6

Met behulp van een computerprogramma en een boek met een bandje kan deze onontbeerlijke vaardigheid heel gemakkelijk verbeterd worden.

De lesmaterialen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers op aanvraag.

Presentation:

Hoe maak je een goede presentatie in het Engels? Wat moet je wel en wat moet je juist niet zeggen? Hoe kan je zo beleefd of enthousiast mogelijk je boodschap overbrengen? Een belangrijk leerdoel van deze cursus is confidence building. Als je zelfvertrouwen groot is over je eigen competenties in het Engels zal presenteren en spreken in groepen veel beter gaan.

De lesmaterialen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. Kosten: op aanvraag.

Correspondence:

Het onderwijscentrum is vertegenwoordiger voor de Engelse maker van een nieuw produkt: een computer vertaalprogramma brieven schrijven naar zakenrelaties.

Met dit in Engeland ontwikkeld programma genaamd Ticktack, wordt het schrijven van een zakelijke brief in een vreemde taal een fluitje van een cent. Met dit programma kan in 14 talen op eenvoudige manier, met een druk op de enterknop, een brief gegenereerd worden. Het programma is te koop voor fl.3000,- per taalmodule, inclusief een instructiebijeenkomst. Extra voordeel van dit pakket is dat medewerkers dit programma ook als oefenmateriaal kunnen gebruiken om standaard handelstermen en uitdrukkingen te leren en de uitspraak goed onder de knie te krijgen. Wanneer behoefte bestaat aan een aanvulling van het standaard programma kunnen veelgebruikte zinnen op maat voor het bedrijf toegevoegd worden. Er wordt hiervoor een uurtarief in rekening gebracht