Programmaleiding

De programmaleiding is in handen van drs. Jos Lamé. In de afgelopen leergangen werkten o.a. aan de cursus mee:

Prof. dr F. R. Ankersmit, Universiteit Groningen
Macht door Representatie

Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn, Technische Universiteit Delft
Besluitvorming in complexe afhankelijkheidsrelaties

Prof. dr. F.M. Doorman, Universiteit Maastricht
De romantische orde

Prof. dr. P.H.A. Frissen, Universiteit Tilburg
Informatie technologie en de virtuele organisatie

T. Goldsmidt, bioloog
Wankele soorten

Prof. dr. G. Groot, filosoof Erasmus Universiteit
Nietsche, Derrida en de deconstructie van samenhang en transparantie

Dr. M.J. Kattenbelt, Universiteit Utrecht
De narrativiteit van film en interactieve media

Drs. J.F. Lamé, bestuurder Riagg Rijnmond
Procesmanagement

Drs. Jos van der Lans, cultuurpsycholoog, journalist/publicist
Ontregelen, de herovering van de werkvloer

Prof. dr. M. Noordegraaf, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
De delicate verhouding tussen professional en manager

Dr. G. Slagmolen, organisatieadviseur
ICT en het gekluisterde denken

Prof. dr. ir. K. Termeer, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen Universiteit
Vitaliseren van stagnerende organisatieprocessen

Prof. dr. F.J.H. Vosman, Universiteit Tilburg
De zorg als een systeem zonder stopregels