Programma-inhoud

1. In de Stolte Leergang wordt plenair uitgebreid aandacht besteed aan de grondslagen van het denken over organiseren en leidinggeven. De belangrijkste naast elkaar bestaande denkrichtingen worden belicht door vooraanstaande Nederlandse wetenschappers en experts. Er wordt ingegaan op de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het denken over organisaties en management.

2. De pragmatische vertaling van actuele opvattingen over gezondheidszorg komt aan de orde in een nieuwe manier van organiseren. In kleine groepen worden de diverse organisaties bekeken als tijdelijke resultaten van een voortdurend onderhandelingsproces over noties, over posities en over te hanteren management routines. Geanalyseerd wordt hoe de deelnemers hierin functioneren en omgaan met blokkades en onzekerheid. Basis aanname daarbij is dat in een sterk veranderend veld gereageerd moet kunnen worden met een variëteit aan geavanceerde benaderingen.

3. De Stolte Leergang gaat over management in een tijd waarin wisselingen in opvattingen over de meest gewenste aanpak aan de orde van de dag zijn. Het gaat over management in complexe, ambigue situaties, waarin zo’n variëteit aan opvattingen heerst dat er steeds minder terug gevallen kan worden op de ‘wetenschap’ als buiten de interactie staand extern criterium. In de Stolte Leergang komt het gelijktijdig managen van het uiteenlopend, goed gefundeerde gelijk van meerdere partijen aan de orde. De nadruk ligt op ‘paradigmatic interplay’. De procesbenadering die in de Stolte Leergang aan de orde is leent zich bij uitstek voor het hanteren van vraagstukken van veranderen, vernieuwen en transformatie.

Buitenlandse reis

Een belangrijk onderdeel van de cursus is de studiereis van ruim een week. De bestemming wordt aan het begin van de cursus in onderling overleg vastgesteld. De manier waarop deelnemers in korte tijd kennis vergaren over een onbekend land en een netwerk van contacten opbouwen ter voorbereiding op het bezoek is op zich een indringende manier om meer zicht te krijgen op de vaak impliciete patronen van organiseren in de zorgsector. Het biedt een mogelijkheid om een aantal theoretische concepten over ‘managing the unexpected’ gezamenlijk in praktijk te brengen.

Tijdschema

Introductiebijeenkomst mei 2009
Colleges/modules september 2009 – juni 2010
Studiereis april 2010